Reklamace

Reklamační formulář

Přihlásit
 
 
 
 

 
 
Reklamace 

V případě doručení objednaného zboží je kupující povinen zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřebrat a sepsat s přepravcem zápis o škodě a informovat prodejce na www.bytovezbozi.cz

Při dodání zboží doručením na jeho adresu je kupující povinen překontrolovat ihned dodané zboží a zjevné závady reklamovat ihned  u prodávajícího. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou uznány.

 

Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese Bytový textil, Masarykovo nam.1232, Uh.Hradiště 686 01 nebo  na www.bytovezbozi.cz

 

Oznámení o závadách musí obsahovat jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail,číslo daňového dokladu a podrobný popis závady

Po obdržení oznámení o závadách informuje prodávající kupujícího o následném postupu a zaslání zboží zpět prodávajícímu.

Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné předložit doklad nebo kopii o zaplacení

V souvislosti na druhu vad a na povaze zboží v souladu s právnimi předpisy v ČR, bude oprávněná reklamace řešena následovně dle  pořadí:

   - oprava 

  - výměnou zboží za stejné

  - vrácení zaplacené částky kupní ceny 

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplívající z provozu produktu, funkčních vlastostí a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybou manipulace.

Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

© Záclony,ubrusy,f.a.Matějovský,zdravé spaní,